125492SONContent: BIBLIO
SortPubli: byDateAsc
Publityp: ALL
Filter Corrresp: ALL
PubliLang: ALL
Decade: ALL

Tudor Vianu

1898-1964

BibliographyBiographyWork & ideasLiteratureCORRESP
ALLBOOKSBOOKEDARTJRNL
BYTITLECHRONOANTICHRONO
Copyright (1933) "Ästhetische und kunstwissenschaftliche Arbeit in Rumänien ", Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft 27, pp.241-252.
Copyright (1934-1936) Estetica, Bucureşti, Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă.
Copyright (1942) Introducere in teoria valorilor: Intemeiata pe observatia constüntei, Bucureşti, Delafras.
Copyright (1945) Filosofia culturii, Bucureşti, Publicom.
Copyright (1955) "Cercetarea stilului", Limba Romînă 4 (3), pp.40-57.
Copyright (1956-1962) Contributii la istoria limbii romine literare in secolul al XIX-lea, Bucureşti, Academia Republicii Populare Romîne.
Copyright with Rosetti Alexandru, Pop Mihai (1966) Studii de poetică şi stilistică, Bucureşti, Editura pentru Literatură.
Copyright (1968) Dictionarul limbii poetice a lui Eminescu, Bucureşti, Editura Academiei Române.
Copyright (1968) "Dubla intenţie a limbajului şi problema stilului", in: Vianu Tudor, Studii de stilistică, Bucharest, Editura Didactică şi Pedagogică, pp.n/a.
Copyright (1968) Studii de stilistică (edited by Alexandrescu Sorin), Bucharest, Editura Didactică şi Pedagogică.
Language: ALL
Current selection: ALL
Period: ALL
Current selection: ALL