110401COPRBogusława Latawiec-Balcerzan.Content: BIBLIO
SortPubli: byDateDesc
Publityp: ALL
Filter Corrresp: ALL
PubliLang: ALL
Decade: ALL

Edward Balcerzan

1937

Edward Balcerzan (b. 1937 in Vovchansk, Ukraine) – a Polish translation scholar, critic, prose writer and poet. For his work in literary studies and translation, he received, among others, the Polish PEN Club award and the Jurzykowski Prize of New York. He was one of the founders of the Poznań school of translation and until his retirement in 2008, he acted as Head of the Research Centre for Twentieth-Century Literature, Literary Theory and Translation at the Adam Mickiewicz University of Poznań. His studies on literary translation as a specific form of art with its own distinctive poetics have appeared in many languages including Czech, English, French, German, Italian, Russian, and Serbian. Balcerzan was born in Ukraine and moved to Poland in 1946 at the age of 9. His subsequent Polish-Russian bilingualism found an academic continuation in his scholarship on literary bilingualism, in particular his work on the Polish-Russian bilingual writing of the futurist poet Bruno Jasieński (published in 1968). His later books on literary translation included: Literatura z literature (strategie tłumaczy) [Literature from Literature: The Translators’ Strategies] (collected and edited in 1998), Tłumaczenie jako wojna światów: Między translatologią a komparatystyką [Translation as a War of the Worlds: Between Translation Studies and Comparative Literature] (2009) as well as an edited anthology of compiled reflections and excerpts from essays on the art of translation by Polish writers throughout history (from 1440 to 1974) Pisarze polscy o sztuce przekładu [Polish Writers on the Art of Translation] (1977, later updated and co-edited with Ewa Rajewska, 2007). In addition to his numerous academic works on literary translation, Balcerzan has published fives books of poetry of his own as well as translations of Russian futurists, Gennadiy Aygi and Boris Pasternak.

BibliographyBiographyWork & ideasLiteratureCORRESP
ALLBOOKSBOOKEDARTJRNL
BYTITLECHRONOANTICHRONO
Open Access Link with Barańczak Stanisław (2020) Literature from literature: Essays on translation (edited by Szymanska Kasia; Heydel Magda), Genève-Lausanne, sdvig press.
Copyright (1998) Literatura z literatury: Strategie tłumaczy (edited by Fast Piotr), Katowice, Śląsk.
Copyright (1968) Styl i poetyka twórczości dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego: Z zagadnień teorii przekładu, Wrocław, Ossolineum.
Copyright (1984) Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego, Wrocław, Ossolineum.
Copyright (1977) Pisarze polscy o sztuce przekładu (1440-1974): Antologia, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie.
Copyright with Rajewska Ewa (2007) Pisarze polscy o sztuce przekładu (1440-2005), Poznań, Wydawnictwo Poznańskie.
Copyright (1982) Kręgi wtajemniczenia: czytelnik, badacz, tłumacz, pisarz, Kraków, Wydawnictwo Literackie.
Copyright with Wysłouch Severyna (1985) Miejsca wspólne: Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Copyright (2018) Humanisto, kim jesteś?, Kraków, Pasaże.
Copyright (1972) Przez znaki: Granice autonomii sztuki poetyckiej. Na materiale polskiej poezji współczesnej, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie.
Copyright (1988) Poezja polska w latach 1939-1965, Warszawa, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
Copyright Przybos Julian (1989) Sytuacje liryczne: Wybór wierszy (edited by Balcerzan Edward; Legeżyńska Anna), Wrocław, Ossolineum.
Copyright (1966) Poezja polska w latach 1918-1939, Warszawa, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
Copyright (2005) Zuchwalstwa samoświadomości, Lublin, Wydawnictwo UMCS.
Copyright (2011) Tłumaczenie jako "wojna światów": W kręgu translatologii i komparatystyki, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Copyright (2013) Literackość: Modele, gradacje, eksperymenty, Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Copyright (2013) Pochwała poezji: Z pamięci, z lektury, Mikołów, Instytut Mikołowski.
Copyright (2016) Literariness: models, gradations, experiments, Bern, Peter Lang.
Copyright (2009) Wiersze niewszystkie, Mikołów, Instytut Mikołowski.
Open Access (2020) "Translation as creation", in: Balcerzan Edward; Barańczak Stanisław, Literature from literature: Essays on translation, Genève-Lausanne, sdvig press, pp.57-65.
Copyright (2008) "O "wczesnym" Barańczaku autobiograficznie", Topos Dwumiesięcznik Literacki 1-2, pp.8-15.
Copyright (1970) "La traduction, art d'interpréter", in: Holmes James S, The nature of translation: essays on the theory and practice of literary translation, The Hague, Mouton, pp.3-22.
Copyright (1980) "Die Poetik der künstlerischen Übersetzung", in: Kaiser Gerhard R (ed), Vergleichende Literaturforschung in sozialistischen Ländern 1963-1979, Stuttgart, Metzler, pp.155–167.
Copyright (1980) "Sztuka przekładu jako przedmiot badań literackich", Pamiętnik literacki 71 (1), pp.3-7.
Copyright (1968) "Poetyka przekładu artystycznego", Nurt 8, pp.23-26.
Copyright (1985) "Przekład jako cytat", in: Balcerzan Edward; Wysłouch Severyna (ed), Miejsca wspólne: Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, pp.136-159.
Copyright (1966) "Teoria i krytyka przekładu w Związku Radzieckim", Pamiętnik literacki 57, pp.658-659.
Open Access Link with Rajewska Ewa (2022) "Interview with Edward Balcerzan", Acta Structuralica 4 (1), pp.173-186.
Copyright (1971) "Perspektywy "poetyki odbioru"", in: Sławiński Janusz, Problemy socjologii literatury, Wrocław, Ossolineum, pp.79-95.
Copyright (1972) "Badacz i jego prześmiewca", Teksty 3, pp.2-8.
Copyright (1973) "I ty zostaniesz strukturalistą", Teksty 4 (12), pp.1-8.
Copyright (1978) "Poezja jako semiotyka sztuki", Teksty 41, pp.11-38.
Copyright (1973) "Norwid wielojęzyczny: Zagajenie dyskusji", in: Żmigrodzka Maria (ed), Cyprian Norwid w 150-lecie urodzin: Materiały konferencji naukowej 23-25 września 1971, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, pp.221-231.
Copyright (1977) "Wstęp", in: Balcerzan Edward (ed), Pisarze polscy o sztuce przekładu (1440-1974): Antologia, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie.
Copyright (1992) "Ojczyzna wobec obczyzny", in: Fik Marta (ed), Między Polską a światem: kultura emigracyjna po roku 1939, Warszawa, Krąg.
Copyright (2007) "Wstęp do pierwszego wydania", in: Balcerzan Edward; Rajewska Ewa (ed), Pisarze polscy o sztuce przekładu (1440-2005), Poznań, Wydawnictwo Poznańskie.
Copyright (2013) "Zmiana, czyli kontynuacja", Literatura na Świecie 1-2.
Copyright (1989) "Wstęp", in: Przybos Julian, Sytuacje liryczne: Wybór wierszy, Wrocław, Ossolineum.
Copyright (1965) "Zagadnienie "ważności" elementów świata przedstawionego", in: Trzynadlowski Jacek, Styl i kompozycja, Wrocław, Ossolineum, pp.296-305.
Language: ALL
Current selection: ALL
Period: ALL
Current selection: ALL