Přirozený svět jako filosofický problém

Jan Patočka

V návaznosti na pozdní filosofii Edmunda Husserla autor rozvíjí reflexi přirozeného světa jako východiska praktické a zvláště pak i teoretické činnosti člověka. Tato reflexe samotná je představena jako součás i protipól širší filosofické tradice - především německé klasické filosofie.


This document is unfortunately not available for download at the moment.

Not implemented yet !
Translations
(2016) The natural world as a philosophical problem, Evanston, Ill., Northwestern University Press.
(1990) Die natürliche Welt als philosophisches Problem, Stuttgart, Klett-Cotta.
(1988) Le monde naturel et le mouvement de l'existence humaine, Dordrecht, Kluwer.
(1976) Le monde naturel comme problème philosophique, Den Haag, Nijhoff.
(1967) "Prirodzený svet a fenomenológia", in: Bodnár Ján, Existencializmus a fenomenológia, Bratislava, Obzor, pp.27-71.
Re-editions
(1970) Přirozený svět jako filosofický problém, Praha, Ceskoslovensky spisovatel.