204604

Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego

Balcerzan Edward

1984

229775

Studia z teorii i historii poezji

Michał Głowiński

1967

229905

Prace z poetyki

Mayenowa Maria Renata; Sławiński Janusz

1968

204585

Styl i poetyka twórczości dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego

Balcerzan Edward

1968

229883

Studia o narracji

Błonski Jan

1982