104165STUDENTMContent: BIBLIO
SortPubli: byDateDesc
Publityp: ALL
Filter Corrresp: ALL
PubliLang: ALL
Decade: ALL

Ivan Chvatík

BibliographyBiographyWork & ideasLiteratureCORRESP
ALLBOOKSBOOKEDARTJRNL
BYTITLECHRONOANTICHRONO
Open Access Link with Učník L'ubica, Williams Anita (2015) The phenomenological critique of mathematisation and the question of responsibility: Formalisation and the life-world, Dordrecht, Springer.
Copyright Patočka Jan (2016) The natural world as a philosophical problem, Evanston, Ill., Northwestern University Press.
Copyright Patočka Jan (1996) Péče o duši I: Stati z let 1929-1952, nevydané texty z padesátých let (edited by Chvatík Ivan; Kouba Pavel), Praha, Oikoymené.
Open Access Link with Abrams Erika (2011) Jan Patočka and the heritage of phenomenology: centenary papers, Dordrecht, Springer.
Copyright Patočka Jan (1996) Mi a cseh? (edited by Chvatík Ivan), Bratislava, Pozsony.
Copyright Přirozený svět a pohyb lidské existence I, , Patočka Jan, .
Copyright Umění a filosofie I, , Patočka Jan, .
Copyright Péče o duši III, : Soubor statí, přednášek a poznámek k problematice postavení člověka ve světě a v dějinách, Patočka Jan, .
Copyright Přirozený svět a pohyb lidské existence III, , Patočka Jan, .
Copyright Přirozený svět a pohyb lidské existence II, , Patočka Jan, .
Copyright Péče o duši VI, : Kacířské eseje o filosofii dějin a texty k Chartě 77, Patočka Jan, .
Copyright Umění a filosofie IV, , Patočka Jan, .
Copyright Umění a filosofie II, , Patočka Jan, .
Copyright Patočka Jan (2002) Péče o duši III (edited by Chvatík Ivan; Kouba Pavel), Praha, Oikoymené.
Copyright Patočka Jan (1999) Péče o duši II (edited by Chvatík Ivan; Kouba Pavel), Praha, Oikoymené.
Copyright (2009) Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, Praha, Oikoymené.
Copyright (2007) "Die ketzerische Auffassung des europäischen Erbes bei Pato¢ka", in: Staudigl Michael, Trinks Jürgen (ed), Ereignis und Affektivität: zur Phänomenologie sich bildenden Sinnes, Wien, Turia & Kant, pp.129-149.
Open Access Link with Učník L'ubica (2015) "Patočka on Galileo", in: Učník L'ubica; Chvatík Ivan; Williams Anita (ed), The phenomenological critique of mathematisation and the question of responsibility: Formalisation and the life-world, Dordrecht, Springer, pp.43-55.
Open Access Link (2015) "Are we still afraid of science?", in: Učník L'ubica; Chvatík Ivan; Williams Anita (ed), The phenomenological critique of mathematisation and the question of responsibility: Formalisation and the life-world, Dordrecht, Springer, pp.211-219.
Copyright with Kouba Pavel (1996) "Úvodní poznámka k Sebraným spisům", in: Patočka Jan, Péče o duši I: Stati z let 1929-1952, nevydané texty z padesátých let, Praha, Oikoymené, pp.7-9.
Copyright with Kouba Pavel (1996) "Předmluva", in: Patočka Jan, Péče o duši I: Stati z let 1929-1952, nevydané texty z padesátých let, Praha, Oikoymené, pp.10-11.
Open Access Link with Williams Anita (2015) "The phenomenological critique of formalism: responsibility and the life-world", in: Učník L'ubica; Chvatík Ivan; Williams Anita (ed), The phenomenological critique of mathematisation and the question of responsibility: Formalisation and the life-world, Dordrecht, Springer, pp.1-14.
Open Access Link (2011) "The responsibility of the "shaken"", in: Abrams Erika; Chvatík Ivan (ed), Jan Patočka and the heritage of phenomenology: centenary papers, Dordrecht, Springer, pp.263-279.
Copyright (2005) "Αἰσώπου τι γέλοιον Plato's Phaedo as an aesopian fable about the immortal soul: a fragmentary attempt in understanding", The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy 5, pp.225-243.
Open Access Link (2007) "Introduction: Jan Patočka and the European heritage", Studia Phaenomenologica 7, pp.9-11.
Open Access Link (2007) "Geschichte und Vorgeschichte des Prager Jan Patočka-Archivs", Studia Phaenomenologica 7, pp.163-189.
Open Access Link (2005) "Wie es eigentlich gewesen ist: Über Ursprung und Methode der tschechischen Übersetzung von Sein und Zeit", Studia Phaenomenologica 5, pp.45-52.
Language: ALL
Current selection: ALL
Period: ALL
Current selection: ALL