152731Content: BIBLIO
SortPubli: byDateAsc
Publityp: ALL
Filter Corrresp: ALL
PubliLang: ALL
Decade: ALL

Alexandru Rosetti

1895-1990

BibliographyBiographyWork & ideasLiteratureCORRESP
ALLBOOKSBOOKEDARTJRNL
BYTITLECHRONOANTICHRONO
Copyright (1956-1962) Contributii la istoria limbii romine literare in secolul al XIX-lea, Bucureşti, Academia Republicii Populare Romîne.
Copyright with Cazacu Boris (1961) Istoria limbii române literare I: De la origini până la începutul secolului al XIX-lea, Bucureşti, Editura Ştiinţifică.
Copyright with Gheţie Ion (1966) "Limba şi stilul poeziilor lui Mihai Eminescu", in: Vianu Tudor; Rosetti Alexandru; Pop Mihai (ed), Studii de poetică şi stilistică, Bucureşti, Editura pentru Literatură, pp.n/a.
Copyright with Vianu Tudor, Pop Mihai (1966) Studii de poetică şi stilistică, Bucureşti, Editura pentru Literatură.
Language: ALL
Current selection: ALL
Period: ALL
Current selection: ALL