Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí

Edmund Husserl

Translated by Vladimír Špalek, Walter Hansel

Zakladatel fenomenologie Edmund Husserl odhaluje svoji fenomenologickou metodu při zkoumání problému časového vědomí. Analyzuje základní intelektní akty, jako je vněm, fantazie, obraznost, vzpomínka či časový názor, zejména však věnuje pozornost vztahu lidského vědomí jakožto vědomí časového.


This document is unfortunately not available for download at the moment.

Not implemented yet !