Notes and acknowledgements

pp. 7-8


Untitled DocumentKasia Szymanska2020-01-22T15:42:00

no publication statement available

Written by OpenOffice

Kasia Szymanska2020-01-22T15:43:00

Literature from Literature

Essays on Translation by Edward Balcerzan and Stanisław Barańczak

Edited by Kasia Szymańska and Magda Heydel

Introduction by Kasia Szymańska

Translated by Soren Gauger, Antonia Lloyd-Jones, David Malcolm, and Kasia Szymańska

Language Editor(s): Zofia Ziemann, Marta Crickmar, Patrick Flack

Series Editor: Michał Mrugalski

Copyright © Edward Balcerzan

Copyright © Anna Barańczak

Copyright © Kasia Szymańska (Introduction)

Copyright © Translators

Acknowledgements

We would like to thank the Authors and/or Heirs to Them for giving us permission to publish these texts in English translation.

We are also grateful to Jan Michalski Foundation for their financial support granted to this project and to the European Society for Translation Studies for the 2015 EST Translation Prize kindly awarded to us for completion of this book.

A heartfelt thank you also goes to Magda Heydel, Ewa Rajewska and Zofia Ziemann for their invaluable help and comments on the introduction.

Note on Translations:

The translations of Edward Balcerzan’s essays were based on their updated versions from the 1998 collection entitled Literatura z literatury. Strategie tłumaczy [Literature from Literature. The Strategies of Translators] and published within the series Studia o przekładzie [Studies on Translation] edited by Piotr Fast. Notes from 1997 added to the text were highlighted by the Author.

The translations of Stanisław Barańczak’s essays were based on their original versions except for Author’s Note from 2002 added to his essay “A Small, but Maximalist Translatological Manifesto” (reprinted and updated in Ocalone w tłumaczeniu in 2004 and 2007).

Original References in Polish:

Edward Balcerzan (1968), “Poetyka przekładu artystycznego,” Nurt 8, 23-26. Reprinted and updated in 1998 in: Literatura z literatury. Strategie tłumaczy, Piotr Fast (ed.), Katowice: Wydawnictwo “Śląsk”, 17-31.

Edward Balcerzan (1982), “Tłumaczenie jako twórczość,” Kręgi wtajemniczenia: czytelnik, badacz, tłumacz, pisarz, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 231-239. Reprinted in 1998: Literatura z literatury. Strategie tłumaczy, Piotr Fast (ed.), Katowice: Wydawnictwo “Śląsk,” 144-150.

Edward Balcerzan (1985), “Przekład jako cytat,” Edward Balcerzan, Seweryna Wysłouch (eds.), Miejsca wspólne: Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej. Warszawa: PWN, 136-159. Reprinted and updated in 1998 as “Literatura z literatury (Przekład jako cytat)” in: Literatura z literatury. Strategie tłumaczy, Piotr Fast (ed.), Katowice: Wydawnictwo “Śląsk,” 162-179.

Stanisław Barańczak (1974), “Przekład artystyczny jako ‘samoistny’ i ‘związany’ obiekt interpretacji (Na marginesie niektórych polskich tłumaczeń Gottfrieda Benna),” Z teorii i historii przekładu artystycznego. Materiały z konferencji naukowej w Szczawnicy, 17–19 marca 1972, Jacek Baluch (ed.), Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 47–74.

Stanisław Barańczak (1984), “Poetycki model świata a problemy przekładu artystycznego,” Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 207–226.

Stanisław Barańczak (1990), “Mały, lecz maksymalistyczny Manifest translatologiczny,” Teksty drugie 3, 7–66. Reprinted (1992, 2004, 2007) in: Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów. Poznań / Kraków: Wydawnictwo a5, 13–62.

This document is unfortunately not available for download at the moment.

Not implemented yet !